dota experts forum i vs you
 • hakkaniyet ne demek
 • bacak ne demek
 • zarafet ne demek
 • lejyon ne demek
 • safir ne demek
 • zorlu ne demek
 • faktör ne demek
 • levha ne demek
 • delgi ne demek
 • dost ne demek
 • kadim ne demek
 • yayma ne demek
 • elips ne demek
 • uyuz ne demek
 • emektar ne demek
 • zat ne demek
 • paraf ne demek
 • istinas ne demek
 • lamel ne demek
 • rabbena ne demek
 • yaba ne demek
 • vize ne demek
 • vakfetmek ne demek
 • demagogluk ne demek
 • reye ne demek
 • sarmal ne demek
 • kabuklu ne demek
 • candaş ne demek
 • celse ne demek
 • ivaz ne demek
 • salatüselam ne demek
 • okapi ne demek
 • ithalat ne demek
 • paleontolojik ne demek
 • hamız ne demek
 • birim ne demek
 • ulvi ne demek
 • salinometre ne demek
 • yirmibir ne demek
 • kanunuesasi ne demek
 • verev ne demek
 • hara ne demek
 • tahassun ne demek
 • arpalama ne demek
 • istikşaf ne demek
 • saprofit ne demek
 • manyat ne demek
 • afaki ne demek
 • individüalizm ne demek
 • yalak ne demek
 • zerdali ne demek
 • çalıştay ne demek
 • tabela ne demek
 • elektrobiyolojik ne demek
 • gır gır ne demek
 • hezeyan ne demek
 • kanaatkar ne demek
 • ekspoze ne demek
 • geda ne demek
 • alamet ne demek
 • pagan ne demek
 • pastörizasyon ne demek
 • reze ne demek
 • dallama ne demek
 • gariban ne demek
 • nekrofili ne demek
 • astrofizik ne demek
 • darbetmek ne demek
 • yolkesen ne demek
 • revalüasyon ne demek
 • nezaketen ne demek
 • sağlam ne demek
 • ejderha ne demek
 • otokritik ne demek
 • gamzeli ne demek
 • kandil ne demek
 • patent ne demek
 • nefsaniyet ne demek
 • laytmotif ne demek
 • laçin ne demek
 • kalamit ne demek
 • nesep ne demek
 • harami ne demek
 • yegane ne demek
 • makarena ne demek
 • paternalist ne demek
 • röntgen ne demek
 • Kelimemiz
  kesir
  kesir Ne Demek?

  Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı. - isim, matematik

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Yarım, üçte bir, yüzde üç birer kesirdir.

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  kesir Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  kesir Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  kesir Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  kesir Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  kesir Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  kesir Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  kesir Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi